Online hulpverlening

Soms is face-to-face therapie niet mogelijk of gewenst en wordt er gekozen om via telefoon, chat email of video-call te werken.

Sommigen vinden het moeilijk om online een therapeutische relatie op te bouwen of te bestendigen en missen de fysieke nabijheid, de locatie..

Voor anderen zijn er echter ook voordelen aan online werken:

  • je bevind je in je eigen vertrouwde omgeving
  • je ervaart eventueel meer controle (de laptop dicht klappen, kan altijd)
  • je hebt geen reisweg en geen reiskosten
  • je bent thuis meer ontspannen, waardoor er een andere mentale ruimte kan ontstaan
  • het is iets nieuws, wat altijd ook andere perspectieven opent
  • gesprekken kunnen soms juist door de afstand persoonlijker worden
  • met name chat & email zijn manieren waar je de tijd kan nemen die je nodig hebt om jouw gedachten te verwoorden