Johanna Leps

Contact: email: johanna.leps@gmail.com

Specialisatie: Beeldende Therapie

Opleiding:

Bachelor Creatieve Therapie, 4-jarige opleiding (voltijds) NL

Integratieve rouw- en verliesbegeleiding , Jaaropleiding Educatieve Academie vzw Berchem

Korte training: Psychtrauma & PTSS | Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten anders benaderd | Suïcidepreventie | Systeemtheoretische inspiraties voor hulpverleners | NVR

Beroepsvereniging: BVCT-ABAT vzw – Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie – Association Belge d’Art Thérapies


‘Art does not reproduce what we see; rather, it makes us see.’

Paul Klee

Sinds 2013 ben ik woonachtig in België en heb in Antwerpen na het afronden van mijn studies mijn ‘thuis’ gevonden. Geboren en getogen ben ik echter in Oost-Duitsland. Als kind van een schilderes en een pottenbakker was creativiteit en kunst altijd al een belangrijk deel van mijn leven. Maar ook de mens, met zijn facetten, zijn laagjes en diepte zorgde altijd al voor verwondering bij mij. Ik wou meer weten. Een combinatie van kunst en psychotherapie was daarom voor mij de juiste keuze. Ik ging beeldende therapie in Nederland studeren.

Na mijn 4 jarige therapieopleiding in Leeuwarden verhuisde ik naar Antwerpen en begon te werken voor Rode Kruis Vlaanderen in een opvangcentrum voor asielzoekers. Ik kwam toen mensen vanuit heel de wereld tegen, iedereen met zijn heel eigen verhaal en bagage, vaak wel met gelijkaardige problemen, gevoelens en gedachten. De beeldende taal zorgde voor verbinding en een opening voor thema’s zoals stress, spanning, levensvragen, een negatief zelfbeeld, verlies, verdriet, rouw, traumabeelden, angsten, …

Ondanks ik zeer graag werkte binnen het opvangcentrum koos ik na 5 jaar toch voor een nieuw pad. Ik wou meer weten over de problematieken die ik tegenkwam en me verdiepen in de behandelmogelijkheden. De kinder- en jeugdpsychiatrie in Antwerpen geeft mij sinds 2018 deze opportuniteit.