Creatief therapeut/Cliëntgericht en/ of, Experiëntieel, Emotion-focused, Trauma Psychotherapeut

Functieomschrijving

 • Intake en behandeling van kinderen en/of jongeren en/of volwassenen met verschillende hulpvragen.
 • Het therapeutische traject en de interventies uitwerken.
 • Communiceren met de persoon met zorgbehoefte en de arts.
 • Deelnemen aan vergaderingen alsook intervisiebijeenkomsten.

Profiel

 • Jij bent geschoold in Cliëntgericht en/ of Experiëntieel, Emotion-focused, Trauma Psychotherapie.
 • Je hebt een bachelor/master in de creatieve therapie of 4 jarige therapieopleiding.
 • Je hebt ervaring of wilt starten als zelfstandige (in bijb eroep) en hebt de intentie om de praktijk mee met ons te laten groeien. Een dosis pro-activiteit en zin in samenwerking zijn daarbij voorwaarden.
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan als zelfstandige in hoofd- of bijberoep.
 • Je bent een verantwoordelijke, enthousiaste en betrokken collega.
 • Je kan goed zelfstandig werken maar kan ook goed functioneren in teamverband.
 • Je neemt deel aan overleg en intervisie binnen de praktijk.
 • Je hebt boeiende ideeën om onze praktijk nog betere hulpverlening aan te kunnen bieden.

Jobgerelateerde competenties

 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren
  De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen
  De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen
  De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, … doorverwijzen
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen
  De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, …)
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
  De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, …)
  Aanpassingen voorstellen

Persoonsgebonden competenties

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit

Aanbod

Praktijk Groenstraat is een kleine groepspraktijk voor ervaringsgerichte psychotherapie en vaktherapie/ creatieve therapie.

Wij zijn een team van 4 ervaren vaktherapeuten met een experiëntiële achtergrond.

We vergaderen maandelijks en plannen intervisiemomenten in, meestal op een weekavond, aangezien we allemaal nog een andere baan hebben.

We bieden 2 ingerichte ruimtes aan die ingericht zijn voor alle creatieve media: er is een kleine lokaal en een grotere ruimte met uitzicht op de tuin.

 • Je werkt binnen een enthousiast en multidisciplinair team.
 • Gezellige praktijk met ruime consultatieruimtes en gezellige stadstuin.
 • Bekendmaking via onze website.
 • Je werkt 1 dag per week, op dinsdag. Werkuren zijn vrij te plannen: ontvangen van cliënten is mogelijk overdag, alsook ‘s avonds.
 • Ruimte om eigen interesses en ideeën binnen te brengen.
 • Ruimte voor overleg en intervisie.
 • Gemakkelijk bereikbaar via bus of trein.

Vereiste studies

 • Ac. bach. Psychologie
 • Master Psychologie

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Contract

 • Zelfstandige activiteit
 • Deeltijds, te presteren in 1 dag

Plaats tewerkstelling

 • Herentalsebaan 68, 2100 Deurne

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: creatievetherapieantwerpen@gmail.com

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen