Verbindende communicatie

Heb je soms het gevoel dat je jezelf verliest in een gesprek met anderen? Dat je niet meer weet wat je eigenlijk wou zeggen? Dat je niet goed kan uitdrukken wat binnenin je leeft? Heb je soms het idee dat je in een conflict naast elkaar spreekt, dat je niet meer luistert naar elkaar, dat je het contact met de andere(n) verliest? Dat je enorm kwaad en gefrustreerd bent, begint te roepen of te oordelen om je nadien schuldig te voelen?

Dan kan verbindende communicatie een hulpmiddel zijn om op een andere manier in gesprek te gaan. Verbindende Communicatie is niet enkel communicatietechniek, maar een levenswijze om naar zichzelf, de anderen en de wereld te kijken.

Het gedachtegoed van Verbindende of Geweldloze Communicatie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934-2015). Hij geeft aan dat communicatie waarbij we het contact met onszelf en de ander verliezen, vaak een communicatie is die start vanuit het hoofd.

Zo laten we ons leiden door oordelen, interpretaties, wat-als gedachten,… waardoor het heel moeilijk wordt om het contact te houden met onszelf of de gesprekspartner.

Binnen de verbindende communicatie trachten we op zoek te gaan naar wat wij en anderen voelen en waar we nood aan hebben in het contact. Zo is een gevoel vaak een signaal dat aangeeft dat bepaalde behoeften wel of niet vervuld worden in de situatie.

In verbindende communicatie gaan we op zoek naar deze behoeften bij onszelf en de anderen. Dit kan ons helpen om meer rust te krijgen in steeds terugkerende conflicten, spanningen of patronen.

Dit kader vraagt wat tijd om ons eigen te maken omdat het heel anders is dan we in het dagelijkse leven gewoon zijn. Het mooie is dat we deze vorm op alle levensdomeinen kunnen inzetten: in partnerrelaties, in de opvoeding van je kinderen, op school, tussen collega’s,…

Het kan ons helpen om relaties te verbeteren, het gevoel te hebben dat zowel jij als de ander zich gehoord voelen, jezelf en de ander beter begrijpen, kracht vinden bij het aangaan van gesprekken, moeilijke gesprekken hanteren,…

Deze werkvorm wordt voornamelijk in groep aangeboden zodat er ruimte is om te leren van elkaar. Indien je meer veiligheid voelt om hier individueel mee aan de slag te gaan, is hier zeker ruimte voor.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top