Therapie tijdens Corona

De laatste weken hebben wij allen manieren gezocht om met Covid-19 en de lock-down om te gaan.

Ook onze praktijk heeft haar best gedaan om enerzijds zorg continuïteit te bewaren en anderzijds besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan.

We hebben ons aanbod dan ook uitgebreid met veilige consult-types zoals tele- en online consultaties als ook wandeltherapie, en hebben geprobeerd ons daarbij af te stemmen op jullie – en onze – behoeften en mogelijkheden.

Psychotherapeutische hulpverlening was, is en blijft een essentiële verplaatsing en omdat de maatregelen vanaf 4 mei versoepelen, willen wij vanaf dan ook graag weer meer face-2-face contacten in de praktijk zelf faciliteren.

Uiteraard zullen wij ons hierbij aan de maatregelen en een goede (hand) hygiëne houden. Verder engageren wij ons om tussen twee afspraken de ruimte te verluchten en klinken en oppervlakten te ontsmetten.

Maar we hebben ook jullie medewerking nodig:

  • Kom op de afgesproken tijd zodat je niet hoeft te wachten
  • Was na binnenkomst onmiddellijk je handen met zeep
  • Bewaar de afstand van anderhalve meter
  • Moet je niezen of hoesten, doe dit in een zakdoek of in je ellenboog
  • Raak geen materiaal aan in onze ruimte dat je niet gebruikt
  • Betaal bij voorkeur via overschrijving of met gepast cash geld
  • Blijf thuis als je ziek bent en verwittig je therapeut

Je kan best samen met jouw therapeut bespreken wanneer jij terug face-2-face begeleiding opstart in onze praktijk, tele- en online consultaties blijven mogelijk en nog altijd aanbevolen.

Hartelijk,

Rosana, Johanna, Lina, Lieselotte & Katrin