Speltherapie

“It is in playing and only in playing that the individual child or adult is able to be creative and to use the whole personality, and it is only in begin creative that the individual discovers the self.” Donald Winnicott

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen die aansluit bij hun ontwikkelingsleeftijd en leefwereld.

Kinderen spelen van nature. Het is hun manier om gevoelens uit te drukken, te verwerken en nieuwe ontwikkelingsstappen in te oefenen.

In de spelkamer worden kinderen die vastlopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling door een speltherapeut bijgestaan om verder te groeien.

Voor wie is speltherapie

Speltherapie is geschikt voor kinderenvan 3 t.e..m. 12 die geconfronteerd worden met moeilijkheden zoals

  • (faal)angst
  • Zich vaak verdrietig voelen
  • Woedeaanvallen hebben
  • Schrik voor sociale contacten of pesten
  • (psycho)somatische klachten zoals buikpijn, slaapproblemen,…
  • Rouwverwerking (echtscheiding, overlijden, ziekte,…)
  • Veel piekeren en/of gespannen zijn

Bij specifieke problemen zoals ASS, A(D)HD, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid,… kan speltherapie mogelijks ook een meerwaarde bieden. Tijdens kennismakingssessies wordt er afgetoetst of speltherapie geschikt is of er een ander traject meer aangewezen is.

Wat kan je je voorstellen bij speltherapie?

In de spelkamer wordt er op een veilige manier gespeeld. De therapeut speelt mee en verwoordt wat het kind doet. Op die manier verwerkt het kind ervaringen en emoties en worden er nieuwe inzichten gecreëerd.

Daarnaast wordt er tijdens gesprekken met ouders samen nagedacht over welke hulp het kind thuis en op andere plekken nog kan gebruiken.

4 tot 5 spelsessies worden afgewisseld met ouderbegeleiding.

Soms is een traject kortdurend en is een kennismakingsperiode (5 tal sessies) al genoeg om een verandering te initiëren, andere keren duurt een traject langer (20 tal sessies). Tijdens elk oudergesprek wordt er opnieuw geëvalueerd en afgestemd.