Psychodrama

De grondlegger van deze psychotherapeutische methode is Jacob Levy Moreno (1889-1974). Zijn basisovertuiging was “al doende komt men tot inzicht” waardoor psychodrama werd ontwikkeld.

Psychodrama is een middel om de innerlijke belevingswereld naar buiten te brengen om zo tot verheldering, nieuwe inzichten of het deblokkeren van vastgelopen zaken te komen. Dit betekent dat we de innerlijke gedachten, gevoelens of de interacties met anderen neerzetten in de ruimte. Zo zien en ervaren we letterlijk wat er normaal in ons hoofd aan het malen is. Op deze manier kunnen we met de verschillende stukken die ons parten spelen in contact komen. Zo kan het bijvoorbeeld dat we angst, hulpeloosheid, kwaadheid aan het woord laten komen. Het kan echter ook dat je al enorm lang twijfelt over een bepaalde keuze en rondjes blijft draaien in je hoofd. Om deze cirkel te doorbreken, kunnen we de gedachten rond de keuze laten spreken en zo ervaren wat je voelt bij het horen van deze gedachten. Een andere mogelijkheid kan zijn om een contact met een belangrijke ander uit je leven neer te zetten. Op deze manier kunnen we de interactie met deze persoon onderzoeken. Zo zijn er oneindig veel mogelijkheden afhankelijk van de hulpvraag. Het voordeel van psychodrama is dat binnen de therapie meer kan dan in de dagelijkse realiteit. Hierdoor is er meer vrijheid om zaken uit te proberen of gedachten, gevoelens of wensen uit te spreken die in het dagelijks leven geen plaats krijgen. Deze spelwerkelijkheid kan onbewuste processen zichtbaar maken en mensen helpen om het verleden te verwerken.

Net als bij elke werkvorm volgen we hierbij jouw tempo.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top