Muziektherapie

“Where words leave off, music begins” Heinrich Heine 

Wat is muziektherapie?

Muziek doet bewegen, nodigt uit tot dansen en bespeelt onze emoties.  In muziekherapie wordt deze eigenschap van muziek ingezet voor therapeutische doeleinden.  Muziek dient dan om dat wat gestagneerd is op emotioneel, gedragsmatig, cognitief of fysiek niveau (opnieuw) in beweging te brengen.

Voor wie is muziektherapie geschikt?

Muziektherapie kan voor iedereen en is bijzonder geschikt voor wie het moeilijk heeft om zich met woorden uit te drukken of voor wie de verbale weg niet de meest geschikte manier is om toegang te krijgen tot de emotionele leefwereld.

Kinderen en jongeren voelen zich van nature aangetrokken tot muziek. Het ligt dicht bij hun leefwereld en biedt daardoor een veilige en aantrekkelijke weg om in therapie aan het werk te gaan.

Voor specifieke problematieken (ASS, verstandelijke beperking, NAH, trauma,…) is muziek als middel uiterst geschikt. Waar woorden ontbreken of nog niet beschikbaar zijn, vinden klanken makkelijker hun weg.

Wat kan je je voorstellen bij een sessie muziektherapie?

In muziektherapie staat muziek in al zijn verschijningsvormen centraal.

Vertrekkende vanuit een persoonlijke hulpvraag, wordt er samen geluisterd en gespeeld. Enkele voorbeelden van wat er gebeurt in muziektherapie: improviseren met klank en stem, eigen nummers schrijven, op instrumenten spelen,…

Muziek spelen is op zich leuk en kan onstpannend werken maar muziek wordt op zo’n manier ingezet dat er meer inzit. Voorbeelden van doelstellingen waarrond gewerkt kan worden: de (verbale) communicatie stimuleren, uitdrukking geven aan moeilijk verteerbare emoties, het leren van wederkeringheid in sociale relaties, het terug in contact komen met de eigen creatieve mogelijkheden.

Muziektherapie kan een aanvullende therapeutisch aanbod zijn of kan als het gaat om persoonlijke groei en ontwikkeling het enige aanbod zijn.

In een kennismakingstraject wordt onderzocht welk aanbod het meest geschikt is.

Muzikale voorkennis is niet vereist.