Lieselotte Smaers

Contact: email: lieselotte.smaers@gmail.com // gsm: 0474 78 84 73

Specialisatie: Muziektherapie, speltherapie, experiëntiële therapie voor kinderen, jongeren en families, kinderyoga, ouder-kind yoga

De eerste jaren in mijn professionele carrière werkte ik als muziektherapeut met kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en bijkomende moeilijkheden zoals ASS, ADHD,… Ik leerde dat muziek een mooie toegangsweg is om te werken aan therapeutische doelstellingen zoals aandacht, communicatie en sociale vaardigheden.

Vanuit een nieuwsgierigheid om meer te leren en vooral vanuit mijn cliënten die aangaven dat er soms iets meer nodig was dan luisteren en spelen vond er langzaam een verschuiving plaats. Ik ging me meer toespitsen op de doelgroep kinderen, jongeren en hun gezin en liet de teugels van de muziek vieren om woorden en andere ervaringsgerichte methodieken een plek te kunnen geven. Ik ontdekte speltherapie, EFT (Emotion Focused Therapy), Focusing, yoga en mindfulness.

Op dit moment bied ik, vanuit het experiëntiele kader, een creatieve open ruimte aan. Zowel woorden, stilte als muziek hebben daarin hun plek. Creatief behoeft geen alternatief te zijn voor ‘zweverig’ of ‘vaag’. Een traject begint steeds bij het verkennen , verduidelijken en afbakenen van een hulpvraag die periodiek geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Van labels heb ik geen kaas gegeten omdat ik waarachtig geloof in het potentieel van elk kind (en elke volwassene). Op een creatieve manier tracht ik met het kind én zijn ouders een zoekproces aan te gaan om moeilijkheden terug in mogelijkheden te transformeren. Ik heb wel de kennis om goed te kunnen inschatten wanneer een aanvullend (diagnostisch of therapeutisch) traject aangewezen is en zal dit steeds open bespreken.

Mijn hart ligt bij het werken met gezinnen en met kwetsbare doelgroepen omdat het me blijft uitdagen om mezelf te vernieuwen en bij te scholen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top