Emotion-focused therapy

Emotion-focused therapy (EFT) is een benadering van psychotherapie waarin je leert emoties optemerken, te uiten en te accepteren enerzijds en anderzijds stil staat bij de betekenis van de emoties.

De EFT- therapeut beschikt over een aantal technieken om jouw emotionele ervaring te verdiepen en vorm te geven, zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘chair-work’ en (gedachten) experimenten als ook krachtige visualisaties en re-enactment.

Volgens de EFT emotie theorie vertellen emoties ons wat belangrijk is voor ons, waar we naar verlangen en wat we nodig hebben. Emoties hebben dus een doel, een functie en helpen ons onze behoeftes optimaal te vervullen en adaptief om te gaan met wat ons overkomt. Goed luisteren naar wat onze emoties ons vertellen helpt ons dus om een optimale relatie aan te gaan met onszelf en anderen.

Vaak zijn onze emotionele reacties echter gekleurd door slechte ervaringen en interacties uit het verleden, hebben we geleerd om gevoelens te onderdukken, te vermijden en/ of te minimaliseren.

In therapie leer je jouw emoties terug te gebruiken bij het oplossen van je problemen. Hiervoor moet jij je eerst bewust worden van de emotie en deze aanvaarden, dan pas kan jij de informatie die de emotie bevat benutten en/of de emotie transformeren. (Greenberg)

Daarom staat BELEVING/ emotie in EFT centraal: Maar naar welke emotie dien je te luisteren? En hoe? Vele cliënten zijn van een aantal emoties verwijderd of vervreemd. Of ze worden als het ware overspoeld door de grote intensiteit van een emotie. Om dus optimaal te kunnen luisteren naar onze emoties moeten we weer de juiste afstand en nabijheid zien te vinden. Dit heet dan ‘emotieregulatie’.

Woorden geven aan de emotionele ervaring en of je emotionele ervaring symboliseren brengt je terug in contact met jouw beleving, jouw noden en de ander.

Hoe behandel jij jouw emotionele ervaring (jezelf) en hoe ga jij om met jouw behoeften? Welke relaties heb jij met anderen? Dit zijn vragen die wij in therapie zullen exploreren.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top