Beeldende Therapie

In de beeldende therapie staat het doen en ervaren centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en technieken, voornamelijk binnen het tekenen, schilderen en boetseren. 

Je kunt je bewust of onbewust uitdrukken in het beeld. Het beeld geeft tegelijkertijd weer iets terug aan jou en aan mij als therapeut. Waar verder gewerkt op kan worden in een volgende sessie.

Door beeldend te werken kun je meer zicht krijgen op jezelf, datgene wat je bezighoudt, jouw gevoelens, je gedachten, je gedrag, je grenzen, je mogelijkheden, waar je tegenaan loopt, welke keuzes je maakt en hoe je er mee omgaat.

Beeldende therapie wordt aangeboden met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, nieuw gedrag, stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te bewerkstellingen.

Methodiek binnen de sessie

 • ​We werken op een ervaringsgerichte manier waarin je leert je eigen kracht en creativiteit aan te spreken.
 • Onuitgesproken, opgeslagen ervaringen, belevingen, verdrongen emoties of conflicten kunnen via het beeldend medium losgemaakt en uitgebeeld worden.
 • Je verdiept je in jouw wereld en in jouw verhaal. Door de sessies heen ontwikkel je eigen beeldtaal, waarmee je jezelf kunt uitdrukken.
 • Gedurende de sessies krijg je meer inzicht op jezelf, datgene wat je bezighoudt, welke keuzes je maakt en hoe je er mee omgaat.
 • Doordat er een zichtbaar resultaat over blijft kan er op een afstand teruggeblikt worden na één of meerdere sessies.​

Wat kun je verwachten

 • Procesmatig werken aan een hulpvraag
 • Stilstaan bij een eigen thema en/of deze verder verdiepen, met het beeldend medium als ondersteuning
 • Het verkrijgen van meer inzicht in eigen denken, voelen en handelen
 • Inzicht in de innerlijke belevingswereld
 • Aanspreken van de eigen kracht en de creativiteit
 • Toenemen van het zelfvertrouwen​

Voor wie?

Iedereen die via het beeldend medium aan de slag willen gaan met hun eigen thema’s en hulpvraag.

Voor het volgen van beeldende therapie is het niet nodig om te kunnen tekenen, schilderen, boetseren,… Het gaat immers om het proces, niet om het resultaat zelf.

Op aanvraag bied ik aan; beeldende workshops, coaching, een teamactiviteit binnen bedrijven en schilder-, boetseer- of tekenles.