Dramatherapie

Dramatherapie behoort tot de categorie ‘vak-therapie’ of ook creatieve therapie.

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie die systematisch en doelgericht gebruik maakt van theaterprocessen en -werkvormen om verschillende problemen te onderzoeken en er zo therapeutisch mee aan de slag te gaan.

Er wordt gebruik gemaakt van een spelwerkelijkheid waarin veel meer kan dan in de realiteit waardoor je ruimte krijgt om te experimenten met gedachten, gevoelens of gedrag die in het dagelijkse leven te weinig plaats krijgen.

Zo een ‘alsof’ situatie kan je soms verrassen met nieuwe perspectieven en inzichten, en je zelfbeeld verreiken. Ook kan je binnen het speelse karakter experimenteren en oefenen met nieuw gedrag.

Je hoeft geen ‘goed’ acteur te zijn of een ‘echt toneelstuk’ te brengen – het gaat immers niet om een louter artistiek proces maar om het opvoeren van JOUW belevingswereld. De werkvormen die worden gebruikt dienen enkel als een hulpmiddel om een therapeutisch proces op gang te brengen.

De dramatherapeut zal expressietechnieken inzetten zoals rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten, decors, symbolen, schrijfopdrachten…. en jou op deze manier uitnodigen om vorm te geven aan jouw emoties, ervaringen, situaties en ideeën.


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top