Cliëntgericht-experiëntiële gesprekstherapie

Cliëntgericht-experiëntiële gesprekstherapie is een van de psychotherapeutische stromingen (naast bv psychoanalyse en (cognitieve) gedragstherapie van waaruit een psycholoog/psychotherapeut of psychiater kan werken.

Binnen cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie zien wij jouw problemen en klachten als symptomen van een verstoorde ontwikkeling. Ergens ben je als het ware blijven haken. Je hebt het gevoel “vast te zitten” “in een kringetje rond te draaien”.

De therapeut helpt jou om processen van denken, voelen en handelen (weer) in beweging te krijgen, zodat jij je eigen individuele ontwikkeling terug kunt hervatten.

Daarbij sluit je therapeut vooral aan bij jouw huidige levenssituatie en je beleving, maar ervaringen van vroeger kunnen ook aan de orde komen.

Wat voor iemand ben je? Hoe kijk je zelf tegen je klachten aan? Hoe beleef jij je situatie? Hoe zie je andere mensen? Hoe zijn je relaties met anderen? Wat belemmert je te zijn zoals je zou willen zijn, of te accepteren hoe je bent?

Binnen deze therapie vertrouwen wij op jouw gezonde krachten en proberen wij die middels de therapeutische relatie te ontdekken en te stimuleren. Hierbij ondersteunt de therapeut jouw met onvoorwaardelijk respect en oprechte empathie.

Door de uitwisseling met je therapeut in alle respect, openheid en eerlijkheid, kan je oplossingen vinden en of nieuwe inzichten krijgen.

Belangrijk is dat jij bereid en geïnteresseerd bent om in een therapeutisch contact bij jouw beleving stil te staan en over jezelf na te denken.

In de loop van de therapie zal jij je steeds beter leren kennen – met al je beperkingen en kwetsbaarheden en al je sterktes en mogelijkheden. Door beperkingen onder ogen te zien en door meer gebruik te maken van je mogelijkheden, zal je beter met moeilijke situaties in je leven om gaan. Daarnaast zal er plaats gemaakt worden voor de verwerking en het plaatsen van moeilijke ervaringen en gevoelens. Door dit proces van zelf-exploratie, verwerking en betekenisgeving zullen je klachten verminderen, dan wel verdwijnen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top